KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Popis: Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Expozice Novověk v Městském muzeu v Čelákovicích.
Autor / zdroj: celmuz.cz

Muzeum seznamuje s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka

ČELÁKOVICE

Městské muzeum v Čelákovicích ukrývá bohaté přírodovědné i archeologické sbírky. Návštěvníci se v něm mohou seznámit s historií Tvrze či pravěkým osídlením Čelákovicka.

Mimo stálých expozic jsou v objektu čelákovické tvrze umístěny ředitelství, přírodovědné a historické oddělení, archeologické oddělení je umístěno na detašovaném pracovišti v Rybářské ulici. 

Přírodovědné oddělení
O rozsáhlé přírodovědné sbírky pečuje přírodovědec doplňující v rámci své odbornosti a výzkumu prováděném v regionu předně botanické sbírky, čítající dnes přes pět tisíc položek. Významný podíl na sbírkách tvoří ornitologické preparáty, dále soubory paleontologie, mineralogie a osteologie. Základní sbírky mimo osteologie jsou uloženy v depozitáři v hlavním objektu muzea, osteologické sbírky v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Historické oddělení
Historické sbírky, které daly základ dnešnímu muzeu, představují dnes více než 120 tisíc zaevidovaných položek uložených v depozitářích muzea. Významnou součástí je sbírka textilií, jejíž součástí se stala v roce 1958 sbírka krajek a výšivek, získaná po sběratelce Boženě Koutníkové. Početně je zastoupen i porcelán, sklo, keramika, výtvarné umění, kovové a další předměty a doklady archívní povahy, dokumentující činnost spolků, stran i jednotlivců působících ve městě a okolí. Základní sbírky jsou uloženy v depozitářích v hlavním objektu a v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. 

Archeologické oddělení
Toto oddělení je umístěné od roku 1998 v objektu čp. 156 v Rybářské ulici. Mimo odborného pracoviště se v objektu nacházejí laboratoře a archeologické depozitáře se základními sbírkami. Archeologická sbírka, obsahující několik set tisíc nálezů, se řadí mezi nejpočetnější ve Středočeském kraji. V objektu je také přírodovědný depozitář s osteologickým materiálem a historické depozitáře se sbírkami košíkářského řemesla a zemědělskými a většími trojrozměrnými předměty. 

Městské muzeum v Čelákovicích disponuje také čtyřmi stálými expozicemi: Archeologie, Středověk, Novověk a Historie Tvrze. 

Archeologie
Mezi stálými expozicemi upoutává pozornost návštěvníků v jižní části přízemí objektu Tvrze od roku 1982 instalovaná a v roce 2003 částečně upravená expozice „Pravěk Čelákovicka“. 

Středověk
Na expozici prezentující pravěké osídlení Čelákovicka navazuje místnost umístěná ve druhém podlaží přiléhajícího sousedního severního traktu Tvrze. V jejím interiéru, dnes zakrytým trámovým záklopovým stropem a s některými zachovanými architektonickými prvky, je instalována expozice věnovaná předně středověkému osídlení města Čelákovice a okolí. 

Novověk 

Historie Tvrze
Samostatná expozice „Historie  čelákovické Tvrze“, od roku 1982 umístěná v suterénní místnosti jižní části objektu Tvrze, prezentuje výsledky stavebně-historického a archeologického výzkumu provedeného v prostorách celého objektu v letech 1972 – 1981. 

Košíkářství - expozice od roku 2015 uzavřena
V samostatném, nedaleko muzea jižně položeném objektu, v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy (1908 - 1970), byla umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.celmuz.cz.

Autor / zdroj: -red-

DALŠÍ ČLÁNKY

Náměstí ve Valašském Meziříčí odhalilo 300 let starou dlažbu

V uplynulých dnech provedli zaměstnanci Muzea regionu Valašsko zkušební sondu do podkladových vrstev valašskomeziříčského náměstí. Podařilo se jim obj

Lymfodrenáže pomáhají onkologickým pacientům Nemocnice Prostějov

Když se řekne lymfatická masáž, většina lidí si představí kosmetickou proceduru. Tyto terapie však pomáhají také u vážně nemocných onkologických pacie

Bezruči uzavřou letošní sezónu nad Ostravou!

I v době úpadku kultury a všeobecného chaosu na tomto poli se může stát, že se náhle objeví něco nového, co rozzáří jinak zdánlivě šedivou oblohu. Na

DNES SE STALO

POZVÁNKA OBRAZEM