KULTURA / Výstavy

Popis: Sochařská expozice Vojtěcha Míči v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm
Sochařská expozice Vojtěcha Míči v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm
Autor / zdroj: Město Rožnov pod Radhoštěm
Datum konání: 16. 6. 2020 - 30. 9. 2020

Sochařská expozice Vojtěcha Míči je ke zhlédnutí od 16. června v městském parku

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Městský park v Rožnově pod Radhoštěm od poloviny června do konce září ozvláštňuje sochařská expozice Vojtěcha Míči. Jeho betonové Objekty-subjekty, Rámy, Bedny nebo Fantomy tělesnosti přináší zajímavý protiklad k lidové architektuře nedalekého Národního muzea v přírodě. Touto expozicí navazuje pořádající městská kulturní agentura TKA na sochařské aktivity z konce minulého století, kdy v rámci sochařských sympozií vznikly sochy „Loď“ od profesora Mariuse Kotrby a socha „Noc a den“ od Václava Fialy. Obě jsou umístěny v severovýchodní části parku. Expozice je volně přístupná a potrvá do 30. září 2020.

„Vojtěch Míča náleží k výrazným osobnostem současné české sochařské scény. Podstatu sochy považuje za konstantu a pro dnešní dobu zmiňuje vlastní „pocit nutnosti redefinovat a opětovně zaostřit hranice sochařství“ ve snaze přiblížit se čistému fenoménu tohoto výrazového prostředku. Ve svých pracích dlouhodobě kombinuje geometrizovanou formu elementárního a minimalistického charakteru s postmoderně nesourodou tvarovou hypertrofií,“ upřesnil Jakub Sobotka, ředitel kulturní agentury TKA.

Vlastní uměleckou reflexi světa charakterizuje jako „množství střepů“, jež sesazuje dohromady v duchu syntetismu. Soubor soch prezentovaný v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm – Bedna z cyklu Něžné prefabrikáty, Obrana – skládání prostoru, Fantomy tělesnosti, Objekt/Subjekt, Rámy – gesto – situace aj. – zprostředkovává jeho charakteristická umělecká témata i typické výrazové formy. Prostor sochy Vojtěch Míča připodobňuje k intimnímu prostoru člověka – „bezbřehému, nekonečně složitému“, proto své práce označuje za „netečné komunikátory“, jež čekají na dotyk či upřený pohled. Sochy pojímá v životním měřítku, ty ale přitom navozují monumentální dojem. Působí současně svébytně i otevřeně, prospívá jim lidská nebo objektová společnost. Definování jejich hranice souvisí s autorovým dlouhodobým tématem „bariér“, je výsledkem průběžné vzájemnosti vnitřního a vnějšího prostoru. Sochy jsou výsledkem vrstvení, s ponechanými a zapracovanými chybami, jež se mohou objevit v průběhu vytváření práce. Charakteristický výraz soch Vojtěcha Míči těží z podstaty betonu – z formy otisku.

Hledám pro sebe možné hranice formy sdělení. Schematický narativ. Hranice, ve kterých ještě ‚vyprávím‘ konkrétní příběhy, děje, ale neilustruji. Podobnost jevů neznamená jejich stejnost – probíhají v závislosti na neustále se měnících okolnostech. Jednoduchost není zjednodušení. / Konfrontovat se se stávajícím přehlcením veřejného prostoru množstvím slov, kompilováním kompilovaného, přebarvením a zmnožením reálných obrazů bez vztahu k žitému, s ‚postfaktickou realitou‘. Slovolam, zoufalé zjednodušení. Podřízenost jednotlivce společnosti (ne společenství). Proti tomu postavené vědomí vlastní tělesnosti, vědomé já. Jednoduchost střetávající se s naivitou.“ uvedl Vojtěch Míča, autor sochařské expozice.

Autor / zdroj: Petra Graclíková

DALŠÍ ČLÁNKY

Neplodných v Olomouckém kraji přibývá, ženy řeší mateřství pozdě

Odkládání rodičovství do pozdního věku, kouření, obezita a nezdravý životní styl – to vše se podepisuje na nárůstu počtu pacientů, kteří se léčí pro n

Mobilní rozhlas si už v Hulíně zaregistrovalo téměř deset procent obyvatel

Město Hulín letos zaznamenává značný zájem veřejnosti o službu Mobilní rozhlas. Od začátku roku si ji zaregistrovalo 338 občanů, kteří tak nyní dostáv

Dokument natočený ve Zlínském kraji vyhrál hlavní cenu na festivalu v Panamě

Dokumentární snímek „Rok na dědině“ režiséra Petra Smělíka, který se natáčel kompletně ve Zlínském kraji, zvítězil na 9. ročníku mezinárodního festiv

DNES SE STALO

ZAJÍMAVOSTI29. září 1829

byl v Londýně založen Scotland Yard - první uniformovaná policie.

PŘÍRODA29. září 1931

byla v Tróji otevřena Pražská zoologická zahrada, vytvořená podle architektonického projektu J. Fuchse. Hlavní zásluhu na vzniku zoologické zahrady měl český zoolog a ornitolog Jiří Janda, který se stal jejím prvním ředitelem.

PRÁCE29. září 1968

byl zaveden v Československu pětidenní pracovní týden. I po tomto přechodu byly však vyhlašovány některé soboty jako pracovní.

POZVÁNKA OBRAZEM