EKONOMIKA / Bydlení

Popis:
Autor / zdroj: Depositphotos
11.12.2020

Kraj Vysočina do konce roku požádá o navýšení dotací na kotlíky

Kraj Vysočina

V maximální snaze o uspokojení všech žadatelů o kotlíkové dotace, kteří podali žádost o dotaci v rámci poslední třetí výzvy v řádném termínu do 13. 11. 2020, realizuje Kraj Vysočina všechny kroky k zajištění financování těchto projektů. Do konce roku proto na ministerstvo životního prostředí odejde žádost o poskytnutí dalších finančních prostředků, které by měly pokrýt žádosti o dotace podané od září do listopadu 2020.

Podle informací Hany Hajnové, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje jde o 253 prozatím nekrytých žádostí.
 
Kraj Vysočina využije v rámci III. kola kotlíkových dotací k přerozdělení i peníze, které zbyly z předchozích výzev.

V rámci III. výzvy získal Kraj Vysočina celkem 331 miliónů korun, které mají pokrýt výměnu 3178 starých kotlů, v rámci procesu schvalování postupně předkládaných žádostí došlo už v březnu 2020 k prvnímu navýšení alokace o 94 miliónů korun, nyní Kraj Vysočina žádá podruhé. „Opakovanou výzvou k navýšení celkových dotací se podařilo Kraji Vysočina navýšit původní přidělenou alokaci o celou jednu třetinu,“ uvedla Hana Hajnová.

O dalším navýšení dotace pro Kraj Vysočina k přerozdělení mezi žadatele o kotlíkovou dotaci rozhodne ministerstvo životního prostřední pravděpodobně na jaře příštího roku. Okamžitě poté bude zahájen administrativní proces uzavření smluv s desítkami dalších žadatelů. 

Autor / zdroj: Iveta Fryšová

DALŠÍ ČLÁNKY

Po třech letech zaznamenala znojemská porodnice největší počet porodů

Porodníci znojemské nemocnice loni přivedli na svět 977 dětí. Za poslední tři roky je to nejvíce dětí. Koronavirová pandemie přímo porodnické výsledky

Otužilá mláďata u valašek

Prvním mládětem nového roku, které se narodilo v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, je sameček plemene ovce domácí valaška. Na svět přišel

DNES SE STALO

HISTORIE

22. ledna 1901

na trůn nastoupil nový britský král Eduard VII., nejstarší syn královny Viktorie.

HISTORIE

22. ledna 1918

proběhla na Staroměstském náměstí masová demonstrace. Požadavky demonstrujících se pohybovaly od zvýšení přídělů až po návrat svobod a okamžité uzavření příměří.

HISTORIE

22. ledna 1933

se přívrženci Národní obce fašistické pokusili o fašistický puč, když v 0:30 přepadli židenické Svatoplukovy kasárny.

POZVÁNKA OBRAZEM