AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Popis:
Autor / zdroj: Aleš Prokopec
21.7.2020

Stavba roku z Chrudimi? Náhon v parku Střelnice usiluje o prestižní titul

CHRUDIM

Město Chrudim se už rok může pyšnit vydařeným projektem, který získal vstřícné ohlasy a popularitu veřejnosti. Náročná revitalizace a přeměna vodního toku v nejstarším chrudimském parku Střelnice však také usiluje o ocenění odborníků. Město totiž přihlásilo projekt do klání o prestižní titul Stavba roku, jenž uděluje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Jde o celostátní a největší tuzemskou soutěž v oboru architektury a stavitelství, která každoročně mapuje úspěchy českých firem, jednotlivců i institucí na území České republiky i mimo ni. Kvalitu stavby pak posoudí vysoce odborná porota, jež ji také za tím účelem navštíví.

„Revitalizace výrazně zlepšila prostředí v parku i v širším okolí. Nesmírně mě těší, že se díky ní Chrudimáci do parku opět vrací a rádi zde tráví svůj volný čas,“ říká starosta František Pilný s odkazem na to, že říční náhon obtékající přírodní památku Ptačí ostrovy byl po mnoho let mělkou, sedimenty zanesenou a silně páchnoucí strouhou. Ta od pobytu v dříve velmi oblíbeném městském parku přírodního charakteru spíše odrazovala.

„Projekt je přínosem na mnoha frontách. Ať už jde o zlepšení životního prostředí, o estetiku nebo o možnosti trávit čas v přírodním prostředí, a to na dosah od centra města. Doufejme, že tyto kvality ocení i porota,“ dodává starosta Pilný.

Pro chrudimské želízko v ohni však mohou hlasovat i samotní uživatelé stavby a pomoci tak k získání Ceny veřejnosti. Internetové hlasování na webových stránkách www.stavbaroku.cz již odstartovalo a potrvá do 14. října.

„Projekt nepatřil mezi ty jednodušší. Nejprve muselo dojít ke shodě a spolupráci mnoha subjektů, jako je město, Povodí Labe, ÚZSVM, VaK Chrudim, Český svaz ochránců přírody, a také několika soukromých vlastníků,“ vypočítává místostarosta Aleš Nunvář, jenž je zodpovědný za investice.

„Práce také komplikovaly mimořádně technicky náročné přeložky stávajícího vodovodu a kanalizace, jež bylo nutné i v průběhu prací ponechat v chodu. To si vyžádalo dosti originální řešení. Přeložky v délce desítek metrů byly realizovány formou shybek z tvárné litiny, kanalizační shybka byla sestavena mimo stavební rýhu a osazena mechanizací na místo určení jako jeden celek,“ ohlíží se za úspěšným projektem místostarosta Nunvář.

Všechny úpravy toku vycházely z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v prostředí měst, aby zde podpořily rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. To vše při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku.

Přirozenou funkci krajiny a stanovištní diverzitu podpořily terénní úpravy břehů i koryta, cílové druhy rostlin a živočichů nacházejí nová útočiště, jako jsou jesepy, tůně, brody. Při nízkých průtocích mohou lidé vstupovat přímo do koryta toku a obdivovat obnovenou biologickou rozmanitost. Až k hladině je přivádějí citlivě zakomponované břehové vstupy a kamenné šlapáky.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové náklady dosáhly 14,8 mil. Kč, z toho dotace v rozsahu 100 % způsobilých nákladů činila bezmála 11 mil. Kč.

Město Chrudim je v České republice průkopníkem z hlediska revitalizací vodních prvků v městském prostředí. První úspěšná revitalizace tzv. jižní větve náhonu (u divadla) byla řešena od poloviny devadesátých let 20. století, získala velkou popularitu a stala se námětem pro další obdobné záměry.

Autor / zdroj: Aleš Prokopec

DALŠÍ ČLÁNKY

Filmaři hledají komparz v Třebíči

Pro připravovaný film Slovo režisérky a scénáristky Beaty Parkanové filmaři aktuálně hledají komparz. Třebíč, konkrétně uličku V Mezírce v židovské čt

Za muzikou do klubů už od pátku

Přestože probíhají prázdniny a fanoušci muziky by měli pomýšlet spíše na velké hudební festivaly, opak je letos pravdou a tak jistě vezmou zavděk i mé

Charitativní Bazárek tentokrát k uzdravení pomůže 16leté Kláře

Zatímco jiné děti řeší pubertu a první lásky, dnes 16leté Kláře připravil osud úplně jiný průběh dospívání. Ve 12 letech totiž onemocněla rakovinou kr

DNES SE STALO

HISTORIE5. srpna 1646

byl Ferdinand IV. korunován českým králem.

ZAJÍMAVOSTI5. srpna 1884

položili v New Yorku základní kámen ke stavbě Sochy Svobody.

AUTO-MOTO5. srpna 1888

Bertha Benzová jako první řidička automobilu podnikla 106 km dlouhou cestu z Mannheimu do Pforzheimu.

POZVÁNKA OBRAZEM