EKONOMIKA / Investice

Popis: Dolanský potok.
Dolanský potok.
Autor / zdroj: Petr Chmelař
7.2.2020

Úpravy Dolanského potoka předejdou zanášení koryta a zvýší bezpečnost

Dolany

V korytě Dolanského potoka v Dolanech u Olomouce probíhají stavební práce. Povodí Moravy v listopadu zahájilo úpravy koryta, které zajistí převádění zvýšených průtoků, poskytnou vhodný prostor pro život mnoha živočišných druhů a zároveň budou plnit estetickou funkci v okolí nově postavených domů v obci. Práce potrvají do května 2020.

V rámci prací Povodí Moravy, s. p. odtěží sediment z koryta vodního toku, zpevní patu koryta toku lomovým kamenem a stabilizuje podélný sklon toku příčnými prahy. Práce budou probíhat na úseku dlouhém 1 145 m. „V obci potřebujeme především snížit míru zanášení koryta Dolanského potoka sedimenty, které omezují jeho kapacitu. To může být nebezpečné například kvůli převedení zvýšených průtoků během povodní. V toku navíc vytvoříme bermy a do toku umístíme 12 příčných prahů ze dřeva. Výsledkem bude dostatečná kapacita i stabilizace koryta toku a zvýšení úrovně ochrany pozemků a staveb v jejich blízkosti před vznikem povodňových škod. Použitím prahů z přírodního matriálu podpoříme i ekologickou funkci vodního toku,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Před zahájením stavby provedli vodohospodáři odlov a záchranný transfer ryb a vodních živočichů. Součástí úprav bude i výsadba dřevin vhodných pro výsadbu podél vodních toků. Stavba byla projednána s orgány ochrany životního prostředí a bylo na ni vydáno stavební povolení odborem životního prostředí v Olomouci. „Na předem určených místech vysadíme celkem 215 kusů dřevin, jako je olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba hrotolistá, vrba košíkářská nebo trnovník akát. Kromě zvýšení funkce ochrany před povodněmi tak dojde také ke zlepšení biologické a estetické funkce vodního toku,“ doplňuje Gargulák. Samotné stromy budou vysazeny podél vodního toku nad břehovou hranou tak, aby v případě zvýšených průtoků netvořily překážku v korytě řeky.

Práce navazují na první etapu úpravy koryta Dolanského potoka v intravilánu obce, která byla realizována v jarních a letních měsících roku 2018. Akce je spolufinancována z dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Celkové náklady této akce jsou 5,2 mil. Kč. 

Autor / zdroj: Petr Chmelař

DALŠÍ ČLÁNKY

Rodiče se nemusí obávat. Pediatrů v Rožnově je a bude dostatek

Město Rožnov momentálně řeší situaci kolem dětské lékařky MUDr. Ivy Šebestové, která nedávno oznámila ukončení činnosti a odchod do penze. Mnozí rodič

V Bohumíně navýšili rozpočet o 107 milionů

Díky úsporám, dotacím, vyššímu výběru daní i úvěru zvyšují v 21tisícovém Bohumíně letošní 800miliionový rozpočet o dalších 107 milionů korun.

Náchod koupil budovu staré polikliniky

Zastupitelstvo města Náchoda schválilo koupi pozemku a budovy čp. 665 na Denisově nábřeží. Jedná se o budovu staré polikliniky, jejíž prostory využívá

DNES SE STALO

HISTORIE18. února 1318

schválila Pražská Městská rada na Starém Městě status krejčovského cechu, který je nejstarším známým a dochovaným cechovními statutem v Čechách.

KULTURA18. února 1929

poprvé byli vyhlášeni vítězové filmové ceny Oscar. Ceny ale byly předány o měsíc později.

VESMÍR18. února 1930

Clyde Tombaugh při studiu fotografií, které pořídil v lednu, objevil trpasličí planetu Pluto.

POZVÁNKA OBRAZEM