SPORT / Fotbal

Popis: Vizualizace rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly.
Vizualizace rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly.
10.7.2018

Začíná výstavba fotbalové akademie na Bazalech

OSTRAVA

Fotbalový areál na Bazalech, který bude po rekonstrukci sloužit mladým hráčům, byl v pondělí 9. července předán vítězi veřejné zakázky k zahájení modernizace areálu. Moderní tréninkový areál, který je investiční akcí města bude sloužit fotbalové akademii určené talentovaným hráčům z celého kraje od šesti do devatenácti let. Ostrava je jediným krajským městem, kde zatím fotbalová akademie nefunguje. Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Fotbalová asociace ČR, FC Baník Ostrava a Vítkovice Aréna podepsaly 19. října memorandum o spolupráci, které vedlo k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy.

Stávající hlavní plocha hřiště bude rozšířena a bude sloužit ve formě tří příčných tréninkových hřišť nebo jako hřiště standardních rozměrů pro mistrovské zápasy. V místě stávajícího tréninkového hřiště vyroste standardní hřiště s umělou trávou a druhé hřiště s přírodním trávníkem. Další plochy v areálu budou sloužit pro posilování, nácvik obratnosti, vytrvalostní cvičení atd. Součástí areálu bude také 60metrová krytá běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou. V tribuně vznikne 10 šaten, posilovna, rehabilitace, zázemí pro lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prostory pro stravování a trávení volného času hráčů, tělocvična s hřištěm pro sálovou kopanou. Hlediště bude mít kapacitu 450 diváků.

„Do investičního projektu města dáme z rozpočtu 190 milionů korun.  Takový je rozdíl mezi celkovou cenou a finančním příspěvkem kraje. Dnes předáváme Bazaly realizátorovi. Do 14 měsíců bude hotova modernizace areálu, který bude sloužit talentovaným mladým fotbalistům z regionu a Ostrava se konečně přiřadí k dalším krajským městům, kde už fotbalovou akademii mají,“ řekl náměstek ostravského primátora Vladimír Cigánek.  

Partnerem projektu je Moravskoslezský kraj, který poskytne na rekonstrukci 70 milionů korun. Zároveň vytvoří podmínky pro školní docházku členů Klubové akademie Ostravy.

„Bazaly jsou symbolem sportu nejen Ostravy, ale celého našeho regionu. Na tento stadion se roky sjížděli sportovní nadšenci a prožívali tu spoustu silných sportovních okamžiků. Pokud by měli nejen fanoušci, ale i sportovci o toto kultovní místo přijít, byla by to velká škoda. Proto Moravskoslezský kraj modernizaci významně podpořil,“ uvedl náměstek hejtmana MSK pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Třetím účastníkem je Fotbalová asociace České republiky, která bude přispívat každoročně na chod fotbalové akademie částkou tři miliony korun. Asociace navíc přispěje vzdělávacími programy na městské, regionální i meziregionální úrovni a přidá programy na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Ostravy.

Čtvrtým subjektem je FC Baník Ostrava, jehož povinností je zajištění odborné náplně Klubové akademie Ostravy a také ubytování členů akademie. A pátým společnost Vítkovice Aréna, která má areál ve svém majetku.

Investiční studii zpracovala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, za 5,7 milionu korun. Z ní vybraná varianta obsahuje demolici stávajícího hlavního objektu (tribuny) a výstavbu nové za 219,2 milionu korun. V závěrečném stupni přípravy projektu byla rozpočtovaná cena 264 971 tisíc korun. Ve výběrovém řízení na zhotovitele byl vybrán vítězný uchazeč podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena bez DPH – společnost HOCHTIEF CZ, a to ve výši 252 815 988,93 korun (úspora cca 13 milionů korun).

V nárůstu vysoutěžené ceny oproti ceně propočtené ve studii (219,2 milionu korun) hrají hlavní roli nezbytné změny provedené ve fázi zpracování projektové dokumentace. Jedná se zejména o navýšení finančních prostředků nutných pro založení opěrné stěny u vedlejších hřišť. Na základě požadavku odboru dopravy magistrátu bude vybudován nový chodník k zastávce MHD. Městský obvod Slezská Ostrava požádal o rekonstrukci navazujících venkovních schodišť k ulici Michálkovická. V posledních dvou letech došlo k nárůstu cen stavebních prací až o 25 %. Nezanedbatelný vliv na vítěznou cenu má také přetlak stavebních prací nad kapacitou firem.

Další nezbytné náklady ve výši 6,5 milionu korun budou použity na autorský dozor, technický dozor investora, koordinátora BOZP a poradenství k rekonstrukci. Část nákladů (1,1 milionu korun) byla uhrazena společnosti Vítkovice Aréna za kácení stromů, správní poplatky, plynovod a přípojku, administraci veřejné zakázky a poradenství k projektu.

Autor / zdroj: Andrea Vojkovská

Doporučujeme

MAGMARELAX® - Nejprodávanější izolace

Zateplíme strop za 3 hodiny a Vy ušetříte tisíce! Izolace střechy a podlahy na půdě Vás ochrání před horkými letními dny a v zimě ušetří peníze.

Bezamalgamu.cz - Investice, která Vám změní život

O nebezpečí amalgámu toho již bylo napsáno hodně. Pozor na časovanou bombu ve vašich ústech. Pozor na těžké kovy, BPA a radioaktivní materiály v bílých kompozitních dentálních výplních. Více na www.bezamalgamu.cz.

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Elektromobily lze nově rychlodobít také u teplického Kauflandu

Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, kde lze nalézt rychlé dobíjení pro elektromobily, jsou Teplice. Kaufland ve spolupráci s ČEZ i tady nabízí záka

Post

Vánoční provedení dvou Rybových mší v Ostravě a Haydna v Klimkovicích

Nejméně na dvou místech v Ostravě zazní v rámci štědrovečerních oslav Kristova narození dvě nejhranější vánoční mše Jakuba Jana Ryby - první v latině

Post

Muzeum Karla Zemana vystavuje kostýmy a rekvizity z pohádky Čertí brko

Unikátní výstava kostýmů a rekvizit z nové české pohádky Čertí brko umožňuje nahlédnout do zákulisí natáčení a z blízka si prohlédnout originální film

PARTNEŘI

www.bezamalgamu.cz www.ippolna.cz www.beautyexpo.cz

REKLAMA